Rechtsgebieden

De getuige

In strafzaken spelen getuigen vaak een grote rol en het is mogelijk dat er omstandigheden zijn waarin de bijstand van een advocaat wenselijk is, bijvoorbeeld als de getuige door zijn verklaring zichzelf of familieleden zou kunnen belasten. Om problemen in de familie of een mogelijke verdenking van meineed te voorkomen, kan het raadzaam zijn om mr. Tieman om advies te vragen. Hij kan ook voor een getuige aanwezig zijn bij het verhoor om e.e.a. in goede banen te leiden.