Rechtsgebieden

Het herzieningsverzoek

Naast gratie is het ook mogelijk om een strafrechtelijke veroordeling ongedaan gemaakt te krijgen. Dit gaat door het indienen van een verzoekschrift bij de Hoge Raad. Er moeten dan omstandigheden zijn die de rechter die de veroordeling heeft uitgesproken waarschijnlijk tot een ander oordeel zouden hebben gebracht als ze op dat moment bekend waren geweest. Herziening is erg zeldzaam, maar is toch het laatste jaar enkele malen voorgekomen, zoals bij de twee veroordeelde mannen in de Puttense moordzaak. Mr. Tieman kan voor u een herzieningsprocedure voeren bij de Hoge Raad.