Rechtsgebieden

Ingetrokken rijbewijs

Bij zware verkeersovertredingen of rijden onder invloed kan het gebeuren dat de officier van justitie het rijbewijs van de verdachte intrekt. Dit kan voor hem vervelende gevolgen hebben, zeker als het rijbewijs nodig is voor het werk of persoonlijke zaken als het naar school brengen van kinderen. Tegen de intrekking van het rijbewijs kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de rechtbank. Mr. Tieman kan deze procedure voor u voeren.

Bij veroordeling door de rechter wegens rijden onder invloed gebeurt het tegenwoordig vaak dat het CBR (de overheidsinstantie die in Nederland de rijbewijzen uitgeeft) een onderzoek opdraagt om te kunnen beoordelen of de veroordeelde een dusdanig drankprobleem heeft dat het een gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid. De criteria zijn echter erg streng en er wordt ook een bloedproef gedaan waarmee het drankgebruik van het afgelopen halfjaar in kaart kan worden gebracht. De ervaring leert dat veel mensen zonder dat ze het in de gaten hebben, toch zo regelmatig drinken dat voldaan is aan de criteria van het CBR. Dit betekent dat het rijbewijs voor één jaar ongeldig wordt verklaard. Ook bij deze procedure kan mr. Tieman voor u optreden.