Rechtsgebieden

De opgeëiste persoon in een uitleveringszaak

Als een in Nederland woonachtige persoon verdacht wordt van het plegen van een misdrijf in een ander land, dan gebeurt het vaak dat dat land een uitleveringsverzoek doet aan Nederland. Nederland wil dan dat die persoon (de zogenaamde opgeëiste persoon) wordt overgebracht naar dat andere land. Hiervoor is echter een procedure nodig en mr. Tieman kan deze voor u voeren.