Kosten

Veel mensen denken dat pro deo-advocaten een afzonderlijke categorie advocaten vormen die kwalitatief minder zijn dan gewone advocaten. Dat is een misvatting. Bijna alle strafrechtadvocaten werken ook als pro deo-advocaat, omdat veel verdachten simpelweg geen geld hebben om het gewone uurtarief te betalen. Een advocaat kan een zaak pro deo doen in twee gevallen:

1 de verdachte zit in voorlopige hechtenis, of
2 de verdachte voldoet aan de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt

1 Als een verdachte drie dagen door de politie is vastgehouden en vervolgens door de rechter-commissaris langer wordt vastgehouden, dan geeft de rechter-commissaris een last tot toevoeging af waarna de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat betaalt voor zijn werkzaamheden. De verdachte hoeft hier verder niets voor te doen.

2 Als een verdachte niet door de rechter-commissaris in voorlopige hechtenis wordt gehouden, dan kan een advocaat voor de verdachte een aanvraag doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal dan aan de hand van het inkomen en vermogen van de verdachte bepalen of hij pro deo kan worden bijgestaan en of er een eigen bijdrage wordt bepaald. De verdachte moet hiervoor eerst een Verklaring omtrent Inkomen en Vermogen gaan halen bij de Gemeente, waarbij hij een identiteitsbewijs, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties, bank- of giroafschriften en gegevens over een eigen huis en de bijbehorende hypotheek moet laten zien. Al deze papieren moet de verdachte dan naar zijn advocaat brengen of sturen waarna deze de aanvraag doet. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt de papieren dan en laat de verdachte weten of hij in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en of er een eigen bijdrage is. Vanwege bezuinigingen is de eigen bijdrage het laatste jaar erg gestegen. Een verdachte met een inkomen ter hoogte van een bijstandsuitkering heeft geen eigen bijdrage. Bij een hoger inkomen neemt de eigen bijdrage stapsgewijs toe tot ca. € 780,- bij een inkomen van ca. € 1.300,- netto in de maand voor alleenstaanden en € 2.200,- voor een gezin. Als een verdachte meer dan deze € 1.300,- of € 2.200,- per maand verdient, komt hij niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand en moet hij de advocaat helemaal zelf betalen.

Mr. Tieman hanteert voor mensen die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, een uurtarief van € 180,- exclusief BTW per uur. Dit komt neer op ca. € 214,- inclusief BTW per uur.