Rechtsgebieden

Het gratieverzoek

Mensen die zijn veroordeeld kunnen onder bepaalde omstandigheden een gratieverzoek indienen bij de Koningin om de straf kwijtgescholden, gewijzigd of verminderd te krijgen. Deze procedure, die doorgaans alleen kans maakt in bijzondere gevallen zoals bij ernstige ziekte of zorg voor een kind kan mr. Tieman voor u voeren.